1

PRODUCTES NOUS

PRODUCTES DE OCASIÓ

LP

LP

Fabricant: Lamarca

Preu:   €

Descripció:

La fabricadora de polos és una planta automàtica completa, de reduïdes dimensions, per poder produir de forma higiènica i econòmica.

Está totalment construïda en acer inoxidable, qualitat AISI 304. Provistes d'evaporador, bomba de líquid refrigerant d'elevat rendiment i agitador d'alta turbulència. El seu avançat desenvolupament tecnològic possibilita un funcionamient simple, rapidesa de posada en règim y òptima velocitat de producció assegurant màxima eficiència i fiabilitat.

Característiques tècniques:

Model:

LP 300
LP 600